MADE SERIES
专辑曲目

01. LOSER
02. BANG BANG BANG
03. IF YOU
04. LOSER -KR Ver.-
05. BAE BAE -KR Ver.-
06. BANG BANG BANG -KR Ver.-
07. WE LIKE 2 PARTY -KR Ver.-
08. IF YOU -KR Ver.-
09. SOBER -KR Ver.-
10. Let’s not fall in love -KR Ver.-
11. ZUTTER -KR Ver.- GD&T.O.P

评论[Comments]

添加评论

评价: 中立 好评 差评
网名: 匿名  
内容: (最多500字符)
表情:©在线英语听力室 2005-2011

有任何问题,请给我们留言,管理员邮箱:tinglishi@gmail.com  站长QQ :点击发送消息和我们联系56065533